Overslaan en naar de inhoud gaan
woman in wheelbarrow

Energielening

Het isoleren van uw woning of het vervangen van je oude stookketel door een condensatieketel zijn allemaal maatregelen die er voor zorgen dat u heel wat minder energie verbruikt en uw factuur drastisch daalt. Deze investeringen kosten echter ook geld en dat budget heeft u niet altijd direct voorhanden. Daarom kunt u lenen om energiebesparende investeringen aan de woning uit te voeren. De energielening is een 0% lening met een maximumbedrag van 15.000 euro. De lening dient over een termijn van 10 jaar terugbetaald te worden. Deze energielening kunt u aanvragen bij het Energiehuis van uw gemeente. Opgelet! Deze energielening wordt vanaf 1 juli 2022 vervangen door Mijn VerbouwLening. Surf naar de website voor meer informatie. 

Hieronder vindt u een lijstje van werken die in aanmerking komen voor de energielening:

 • Dak- of zoldervloerisolatie;

 • Hoogrendementsglas (ook in deuren en poorten);

 • Muurisolatie;

 • Vloerisolatie;

 • Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen);

 • Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D;

 • Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen, …);

 • Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed is geïsoleerd en dat er geen enkel glas meer is);

 • Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water;

 • Vervanging van lichtarmaturen en lampen;

 • Energiezuinige huishoudtoestellen (alleen voor de prioritaire doelgroep, nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond);

 • Energieopslagtechnieken (bv. thuisbatterij) en beheerssystemen;

 • Energieaudit (in combinatie met een van de vorige maatregelen).


Dit is enkel en alleen mogelijk als u behoort tot één van de volgende doelgroepen:

 • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
 • huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 20.764 euro verhoogd met 3.844 euro per persoon ten laste;
 • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
 • beschermde afnemers;
 • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 32.980 euro verhoogd met 1.720 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

Naast de prioritaire doelgroep hebben ook personen met uitsluitend nachttarief recht op de energielening aan 0%. 

Kent u de energielening+ al?

Heeft u een pand met slechte energieprestatie verkregen door schenking of erfenis én wilt u dit pand graag renoveren? Dat kan met de energielening+ aan een rentevoet van 0%:

 • leen tot 60.000 euro renteloos bij uw energiehuis;
 • renoveer uw woning of appartement met slechte energieprestatie binnen de vijf jaar tot een energiezuinig pand;
  • indien u beschikt over een woning met EPC-label E of F, moet u na 5 jaar minstens een EPC-label C,B of A behalen. Wie zich engageert om de woning naar label A te brengen, kan tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label C is dat 30.000 euro.
  • indien u beschikt over een appartement met EPC-label D, E of F, moet u na 5 jaar minstens een EPC-label A of B behalen. Wie zich engageert om een appartement naar label A te brengen, kan tot 45.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 30.000 euro. 
 • geldt enkel voor panden verkregen door schenking of erfenis vanaf 2021;
 • het engagement is een resultaatsverplichting.

Geniet van een comfortabele woning en een lagere energiefactuur dankzij deze betaalbare renovatie. 

U komt niet in aanmerking voor de energielening+ wanneer u het pand aangekocht heeft. Dan kan u beroep doen op het renteloze renovatiekrediet. Meer informatie vindt u hier