Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Heeft u nog een vraag over het Energiehuis? Misschien vindt u het antwoord hier wel.

 1. Wat is een Energiehuis?

  Een Energiehuis is een gemeentelijke instelling of een samenwerking tussen verschillende gemeenten.


  Via een Energiehuis kunt u een renteloze energielening of energielening+ afsluiten. In sommige gevallen kunnen ze ook offertes van aannemers opvragen, de werken begeleiden en u begeleiden voor het aanvragen van subsidies.

  Bij het Energiehuis kunt u advies krijgen over energiebesparing en kan men u op weg helpen om uw energiefactuur onder controle te houden.

 2. Wanneer kom ik in aanmerking voor een Energielening?

  Als u behoort tot de prioritaire doelgroep maakt u kans op een energielening. Volgende personen vallen binnen deze categorie:

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  • huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 20.764 euro verhoogd met 3844 euro per persoon ten laste;
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • beschermde afnemers;
  • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 32.980 euro verhoogd met 1.720 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

  Naast de prioritaire doelgroep hebben ook personen met uitsluitend nachttarief recht op de energielening aan 0%.

  Elk Energiehuis beslist zelf of het een Energielening toekent of niet.

 3. Hoeveel geld kan ik lenen onder de naam Energielening?

  U kunt maximaal 15.000 euro lenen met de Energielening. En dit in maximaal 4 schijven. 

  Het geleende bedrag moet op 10 jaar tijd terugbetaald worden. De intrest bedraagt 0%.

 4. Heb ik recht op een premie?

  Wie investeert in energiebesparende maatregelen kan rekenen op financiële ondersteuning. De Vlaamse overheid voorziet alvast in een aantal tegemoetkomingen, neem hiervoor alvast een kijkje op deze site met een overzicht van de energiepremies

  In de loop van de 2de helft van 2022 zullen particulieren en bedrijven via één online loket een premie kunnen aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen. Meer informatie over Mijn VerbouwPremie vindt u hier

  Bepaalde gemeenten en bieden echter ook nog bijkomende subsidies. Het Energiehuis kan u vertellen voor welke premies u in aanmerking komt en kan u helpen bij de aanvraag ervan.

 5. Wat is een energiescan?

  Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van uw woning.  Door een eenvoudige inspectie van uw woning komt u te weten hoe u energie kunt besparen, bijvoorbeeld door te isoleren. U krijgt ook tips over de verwarming, de verlichting of uw huishoudtoestellen. De uitvoerder van de energiescan kan ook meteen kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren.

  Voor bepaalde doelgroepen is een energiescan gratis. Andere doelgroepen  kunnen zo'n energiescan aanvragen tegen betaling. Meer informatie vindt u hier

  Neem contact op met uw Energiehuis om na te gaan of zij al dan niet gratis of betalende energiescans uitvoeren.

 6. Wanneer kom ik in aanmerking voor een gratis energiescan?

  Als u behoort tot één van de onderstaande categorieën :

  Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of na akkoord van de eigenaar of huurder. 

  Vraag uw energiescan aan bij het Energiehuis.

 7. Wat is een renteloze energielening+ tot 60.000 euro?

  Indien u vanaf 2021 een woning geschonken of na erfenis krijgt met een slechte energieprestatie, kan u terecht bij het energiehuis voor het afsluiten van een energielening+ tot 60.000 euro. Het belangrijkste verschilpunt met het renteloos renovatiekrediet (na aankoop van een woning) is dat bij de energielening+ niet met een rentesubsidie wordt gewerkt, maar dat de lening van bij aanvang renteloos wordt toegekend. Indien na 5 jaar de vooropgestelde resultaatsverplichting niet wordt behaald, zal het onterecht verleende rentevoordeel worden gecompenseerd door de omzetting naar een hogere rentevoet (zijnde de wettelijke rentevoet die geldt in het jaar waarin het krediet wordt afgesloten). 

  Welke woningen komen in aanmerking? 

  Een belangrijke voorwaarde is dat de woning of het appartement op het ogenblik van de erfenis of schenking een slecht EPC-label  heeft (opgemaakt vanaf 2019). E of F in geval van woningen, D, E of F in geval van appartementen. Binnen de 5 jaar na verwerving dient er een aanzienlijke beter EPC-label gehaald te worden. 

  Wie zich engageert om de woning naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label C is dat 30.000 euro. Wie zich engageert om een appartement naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 45.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 30.000 euro. Het engagement is een resultaatsverplichting.

  Let op: enkel indien bij erfenis of schenking vanaf 2021, kan u een energielening+ aanvragen. De datum van het overlijden, bepaalt de datum van de erfenis.

 8. Wat wordt begrepen onder “renovatieadvies”?

  Het Energiehuis bekijkt samen met u de beste aanpak om uw woning comfortabeler en energiezuiniger te maken. Een stappenplan, aannemers zoeken, offertes vergelijken of opvolging van de werken. 

  Voor een doorgedreven advies met een plaatsbezoek aan huis kan het Energiehuis contact opnemen met of u doorverwijzen naar een van hun gespecialiseerde partners. Voor een dergelijk doorgedreven advies wordt vaak een kleine vergoeding gevraagd.  Vele gemeenten komen tussen voor zo'n advies aan huis. Neem contact op met uw Energiehuis voor meer informatie.