Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Heeft u nog een vraag over het Energiehuis? Misschien vindt u het antwoord hier wel.

 1. Wat is een Energiehuis?

  Een Energiehuis is een gemeentelijke instelling of een samenwerking tussen verschillende gemeenten.


  Via een Energiehuis kunt u Mijn VerbouwLening of een energielening+ afsluiten. In sommige gevallen kunnen ze ook offertes van aannemers opvragen, de werken begeleiden en u begeleiden voor het aanvragen van subsidies.

  Bij het Energiehuis kunt u advies krijgen over energiebesparing en kan men u op weg helpen om uw energiefactuur onder controle te houden.

 2. Heb ik recht op een premie?

  Wie investeert in energiebesparende maatregelen kan rekenen op financiële ondersteuning. De Vlaamse overheid voorziet alvast in een aantal tegemoetkomingen, neem hiervoor alvast een kijkje op deze site met een overzicht van de energiepremies

  Vanaf 1 oktober 2022 kunnen particulieren en bedrijven via één online loket Mijn VerbouwPremie aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen. Meer informatie over Mijn VerbouwPremie vindt u hier

  Bepaalde gemeenten en bieden echter ook nog bijkomende subsidies. Het Energiehuis kan u vertellen voor welke premies u in aanmerking komt en kan u helpen bij de aanvraag ervan.

 3. Wat is een energiescan?

  Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van uw woning.  Door een eenvoudige inspectie van uw woning komt u te weten hoe u energie kunt besparen, bijvoorbeeld door te isoleren. U krijgt ook tips over de verwarming, de verlichting of uw huishoudtoestellen. De uitvoerder van de energiescan kan ook meteen kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren.

  Voor bepaalde doelgroepen is een energiescan gratis. Andere doelgroepen  kunnen zo'n energiescan aanvragen tegen betaling. Meer informatie vindt u hier

  Neem contact op met uw Energiehuis om na te gaan of zij al dan niet gratis of betalende energiescans uitvoeren.

 4. Wanneer kom ik in aanmerking voor een gratis energiescan?

  Als u behoort tot één van de onderstaande categorieën :

  Als u niet tot deze categorieën behoort, kunt u een gratis energiescan aanvragen:

  • op basis van een inschatting van het OCMW.
  • vanaf 1 november 2022 tot 31 maart 2023: via het Energiehuis, indien uw inkomen binnen de grenzen van de laagste inkomenscategorie van de Mijn Verbouwpremie valt.

  Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of na akkoord van de eigenaar of huurder. 

  Vraag uw energiescan aan bij het Energiehuis.

 5. Wat is een renteloze energielening+ tot 60.000 euro?

  Indien u vanaf 2021 een woning geschonken of na erfenis krijgt met een slechte energieprestatie, kan u terecht bij het energiehuis voor het afsluiten van een energielening+ tot 60.000 euro. Het belangrijkste verschilpunt met het renteloos renovatiekrediet (na aankoop van een woning) is dat bij de energielening+ niet met een rentesubsidie wordt gewerkt, maar dat de lening van bij aanvang renteloos wordt toegekend. Indien na 5 jaar de vooropgestelde resultaatsverplichting niet wordt behaald, zal het onterecht verleende rentevoordeel worden gecompenseerd door de omzetting naar een hogere rentevoet (zijnde de wettelijke rentevoet die geldt in het jaar waarin het krediet wordt afgesloten). 

  Welke woningen komen in aanmerking? 

  Een belangrijke voorwaarde is dat de woning of het appartement op het ogenblik van de erfenis of schenking een slecht EPC-label  heeft (opgemaakt vanaf 2019). E of F in geval van woningen, D, E of F in geval van appartementen. Binnen de 5 jaar na verwerving dient er een aanzienlijke beter EPC-label gehaald te worden. 

  Wie zich engageert om de woning naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label C is dat 30.000 euro. Wie zich engageert om een appartement naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 45.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 30.000 euro. Het engagement is een resultaatsverplichting.

  Let op: enkel indien bij erfenis of schenking vanaf 2021, kan u een energielening+ aanvragen. De datum van het overlijden, bepaalt de datum van de erfenis.

 6. Wat wordt begrepen onder “renovatieadvies”?

  Het Energiehuis bekijkt samen met u de beste aanpak om uw woning comfortabeler en energiezuiniger te maken. Een stappenplan, aannemers zoeken, offertes vergelijken of opvolging van de werken. 

  Voor een doorgedreven advies met een plaatsbezoek aan huis kan het Energiehuis contact opnemen met of u doorverwijzen naar een van hun gespecialiseerde partners. Voor een dergelijk doorgedreven advies wordt vaak een kleine vergoeding gevraagd.  Vele gemeenten komen tussen voor zo'n advies aan huis. Neem contact op met uw Energiehuis voor meer informatie.