Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Heeft u nog een vraag over het Energiehuis? Misschien vindt u het antwoord hier wel.

  1. Wat is een Energiehuis?

    Een Energiehuis is een gemeentelijke instelling of een samenwerking tussen verschillende gemeenten.


    Via een Energiehuis kunt u Mijn VerbouwLening afsluiten. In sommige gevallen kunnen ze ook offertes van aannemers opvragen, de werken begeleiden en u begeleiden voor het aanvragen van subsidies.

    Bij het Energiehuis kunt u advies krijgen over energiebesparing en kan men u op weg helpen om uw energiefactuur onder controle te houden.

  2. Heb ik recht op een premie?

    Wie investeert in energiebesparende maatregelen kan rekenen op financiële ondersteuning. De Vlaamse overheid voorziet alvast in een aantal tegemoetkomingen, neem hiervoor alvast een kijkje op deze site met een overzicht van de energiepremies

    Vanaf 1 oktober 2022 kunnen particulieren en bedrijven via één online loket Mijn VerbouwPremie aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen. Meer informatie over Mijn VerbouwPremie vindt u hier

    Bepaalde gemeenten en bieden echter ook nog bijkomende subsidies. Het Energiehuis kan u vertellen voor welke premies u in aanmerking komt en kan u helpen bij de aanvraag ervan.

  3. Wat is een energiescan?

    Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van uw woning.  Door een eenvoudige inspectie van uw woning komt u te weten hoe u energie kunt besparen, bijvoorbeeld door te isoleren. U krijgt ook tips over de verwarming, de verlichting of uw huishoudtoestellen. De uitvoerder van de energiescan kan ook meteen kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren.

    Voor bepaalde doelgroepen is een energiescan gratis. Andere doelgroepen  kunnen zo'n energiescan aanvragen tegen betaling. Meer informatie vindt u hier

    Neem contact op met uw Energiehuis om na te gaan of zij al dan niet gratis of betalende energiescans uitvoeren.

  4. Wanneer kom ik in aanmerking voor een gratis energiescan?

    Als u behoort tot één van de onderstaande categorieën :

    Als u niet tot deze categorieën behoort, kunt u een gratis energiescan aanvragen:

    • op basis van een inschatting van het OCMW.
    • vanaf 1 november 2022 tot 31 maart 2023: via het Energiehuis, indien uw inkomen binnen de grenzen van de laagste inkomenscategorie van de Mijn Verbouwpremie valt.

    Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of na akkoord van de eigenaar of huurder. 

    Vraag uw energiescan aan bij het Energiehuis.

  5. Wat is Mijn VerbouwLening?

    U kunt sinds 1 september 2022 Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro aanvragen. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie (o.a. isolatie, zonneboiler, warmtepomp(boiler), zonnepanelen). 

    Mijn VerbouwLening vervangt sinds 1 september 2022 de Energielening (tot 15.000 euro voor een prioritaire doelgroep/klanten met exclusief nachttarief). Ook de Energielening+ (voor eigenaars die hun woning of appartement verwerven via erfenis of schenking) werd sinds 1 september 2022 vervangen door Mijn VerbouwLening.

  6. Wat wordt begrepen onder “renovatieadvies”?

    Het Energiehuis bekijkt samen met u de beste aanpak om uw woning comfortabeler en energiezuiniger te maken. Een stappenplan, aannemers zoeken, offertes vergelijken of opvolging van de werken. 

    Voor een doorgedreven advies met een plaatsbezoek aan huis kan het Energiehuis contact opnemen met of u doorverwijzen naar een van hun gespecialiseerde partners. Voor een dergelijk doorgedreven advies wordt vaak een kleine vergoeding gevraagd.  Vele gemeenten komen tussen voor zo'n advies aan huis. Neem contact op met uw Energiehuis voor meer informatie.