Overslaan en naar de inhoud gaan
woman in wheelbarrow

Mijn VerbouwLening

Renoveert u een woongebouw? Bekijk dan voor de start van de werken of u in aanmerking komt voor de renteloze Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro. Vraag de lening aan voor de start van de werken. 

Wie komt in aanmerking? 

Mijn Verbouwlening kan aangevraagd worden door eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie van Mijn VerbouwPremie, private verhuurders en verhuurders via een sociaal verhuurkantoor. Ook nieuwe eigenaars via erfenis of schenking, niet commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen komen in aanmerking.

Voor eigenaar-bewoners uit de laagste inkomenscategorie betekent dit: 

 • Alleenstaand: jaarlijks inkomen ≤ 32.980 euro.
 • Alleenstaand en 1 persoon ten laste of koppel zonder personen ten laste: jaarlijks inkomen ≤ 46.170 euro.
 • Per extra persoon ten laste: + 3700 euro.

Voor eigenaar-bewoners uit de middelste inkomenscategorie betekent dit: 

 • Alleenstaand: jaarlijks inkomen > 32.980 euro en ≤ 46.170 euro.
 • Alleenstaand en 1 persoon ten laste of koppel zonder personen ten laste: jaarlijks inkomen > 46.170 euro en ≤ 65.960 euro.
 • Per extra persoon ten laste: + 3700 euro.

Hoe aanvragen? 

 • Vanaf 1 september 2022 kunt u Mijn VerbouwLening aanvragen via het Energiehuis in uw buurt. U kunt tot 60.000 euro lenen tegen een voordelige rentevoet, af te betalen op maximaal 25 jaar. U kunt de lening aanvragen op basis van offertes. Alle werken die in aanmerking komen voor Mijn VerbouwPremie komen ook in aanmerking voor Mijn VerbouwLening. Daarbovenop komen ook zonnepanelen in aanmerking voor Mijn VerbouwLening.
 • Voor de meeste categorieën van werken kan er geleend worden tot het factuurbedrag (incl. btw). Voor de categorieën binnenrenovatie en elektriciteit en sanitair is dit beperkt tot een bepaald vast bedrag (+btw).
 • Mijn VerbouwLening is renteloos zolang de wettelijke rente onder 3% blijft. Deze wordt aan het begin van elk nieuw jaar door de FOD Financiën bepaald. Stijgt de wettelijke rente boven 3%, dan zullen leningen die vanaf dan afgesloten worden niet langer renteloos zijn, maar een rentevoet aangerekend worden à rato van het aantal basispunten dat de wettelijke rente de 3% overstijgt. Lopende leningen worden dus niet aangepast.
 • Het gebouw moet minstens 15 jaar oud zijn op de aanvraagdatum. Voor zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler geldt: de omgevingsvergunning moet meer dan 5 jaar geleden zijn verleend en het gebouw moet voldoen aan de EPB-voorwaarden.

Meer informatie vindt u op www.mijnverbouwlening.be of ga langs bij een Energiehuis in uw buurt. 

 

   Kent u de energielening+ al?

   Heeft u een pand met slechte energieprestatie verkregen door schenking of erfenis én wilt u dit pand graag renoveren? Dat kan met de energielening+ aan een rentevoet van 0%:

   • leen tot 60.000 euro renteloos bij uw energiehuis;
   • renoveer uw woning of appartement met slechte energieprestatie binnen de vijf jaar tot een energiezuinig pand;
    • indien u beschikt over een woning met EPC-label E of F, moet u na 5 jaar minstens een EPC-label C,B of A behalen. Wie zich engageert om de woning naar label A te brengen, kan tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label C is dat 30.000 euro.
    • indien u beschikt over een appartement met EPC-label D, E of F, moet u na 5 jaar minstens een EPC-label A of B behalen. Wie zich engageert om een appartement naar label A te brengen, kan tot 45.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 30.000 euro. 
   • geldt enkel voor panden verkregen door schenking of erfenis vanaf 2021;
   • het engagement is een resultaatsverplichting.

   Geniet van een comfortabele woning en een lagere energiefactuur dankzij deze betaalbare renovatie. 

   U komt niet in aanmerking voor de energielening+ wanneer u het pand aangekocht heeft. Dan kan u beroep doen op het renteloze renovatiekrediet. Meer informatie vindt u hier